Våra resor för fågel, fjäril, trollslända och tiger mm.
Våra resor för fågel, fjäril, trollslända och tiger mm.

Smakresor

En Smakresebild från Kroatien.

Här följer en lista med våra mycket uppskattade Smakresor.

Smakresa Georgien, 4 dagar

Smakresa Georgien, 8 dagar

Ashot Yezkart Restaurant Armenien. Gabriadze Café, Tbilisi, Georgien. 150829-0904 Georgien 313 150829-0904 Georgien 315

Smakresa till Rumänien, 4 dagar

Smakresa till Rumänien, 8 dagar

Rumänien Gastro007 150912-19 Rumänien 116 141026-1102 Smakresa Rumänien0363 141026-1102 Smakresa Rumänien0315

Smakresor Vietnam, 16 dagar

Äldre och kommande program:

Smakresa till Iran och Istanbul, långhelg. De arrangeras efter förfrågan.