Våra resor för fågel, fjäril, trollslända och tiger mm.

Smakresor

En Smakresebild från Kroatien.

Här följer en lista med våra mycket uppskattade Smakresor.

Smakresa Georgien, 4 dagar

Smakresa Georgien, 8 dagar

Ashot Yezkart Restaurant Armenien. Gabriadze Café, Tbilisi, Georgien. 150829-0904 Georgien 313 150829-0904 Georgien 315

Smakresa till Rumänien, 4 dagar

Smakresa till Rumänien, 8 dagar

Rumänien Gastro007 150912-19 Rumänien 116 141026-1102 Smakresa Rumänien0363 141026-1102 Smakresa Rumänien0315

Smakresor Vietnam, 16 dagar

Äldre och kommande program:

Smakresa till Iran och Istanbul, långhelg. De arrangeras efter förfrågan.